Hale Pneumatyczne

Konstrukcja

Konstrukcja hali pneumatycznej utrzymuje się w górze poprzez wtłaczanie do środka powietrza i powstania efektu nadciśnienia. Oferujemy hale pneumatyczne (balony tenisowe), które składają się z:
− systemu powłok
− sieci lin stalowych
− systemu grzewczo-nadmuchowego
− oświetlenia
− zasilania awaryjnego
− drzwi obrotowych
− systemu kotwienia

Zalety

Zalety balona sportowego (balony tenisowe):
− brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
− montaż na istniejącym podłożu
− brak wewnętrznych podpór