Tenistal

Zapytania ofertowe, hale, wyceny: anna.mowinska@tenistal.com.pl
Sprawy techniczne, zapytania ofertowe, korty tenisowe: tomasz.pietrzak@tenistal.com.pl
Księgowość, płatności, zamówienia: tomasz.kundzicz@tenistal.com.pl

Domachowo 19 /k. Gdańska
83-041 Mierzeszyn
(058) 322-09-07, mob. 0501-061-141
info@tenistal.com.pl

Siedziba firmy